ร่วมงานกับเรา

บริษัทยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

U Corporation Ltd.

Cricle-dot Cricle-dot

ผู้จัดการสาขา

(Branch Manager)

กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี

สมุทรปราการ / เชียงใหม่

นครราชสีมา / ภูเภ็ต

ช่างเทคนิค

(Technician Staff)

กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี

สมุทรปราการ / เชียงใหม่

นครราชสีมา / ภูเภ็ต

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์

(Tele Sale Staff)

ผู้จัดการ

คอนเทนต์ออนไลน์

(Online Content Manager)

เจ้าหน้าที่

ธุรการ

(Admin Staff)

เจ้าหน้าที่

ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

(Phone Collection)

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสินเชื่อ

(Checker Staff)

กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี

สมุทรปราการ / เชียงใหม่

นครราชสีมา / ภูเภ็ต

เจ้าหน้าที่ขับรถ

ขนส่งสินค้า

(Staff Car Driver)