prop
pa
prop
pa
S

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

“ทำประกันอัคคีภัย” จะไฟไหม้ หรือเจอภัยธรรมชาติก็ไม่หวั่น วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ประกันอัคคีภัยบ้าน คอนโด และทรัพย์สิน 

คุ้มครองภัยหลัก
1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
5. ภัยจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง
** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากน้ำท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
4. ภัยจากลูกเห็บ
** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัย

เบี้ยประกันที่อยู่อาศัย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไร?
อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของโครงสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน)
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 645.21-2,498.45 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 100,000-2,500,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2593.68-4,888.83 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,600,000-5,000,000 บาท

ประกันบ้านในราคาที่กล่าวมาข้างต้นคุ้มครองอะไรบ้าง?
ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุหลัก ให้คุณอยู่บ้านอย่างสบายใจ และหมดกังวล ด้วยการคุ้มครองดังต่อไปนี้
1. คุ้มครองภัยจากไฟไหม้
2. คุ้มครองภัยจากฟ้าผ่า และรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
3. ภัยจากการระเบิด
4. ภัยจากอากาศยาน
5. ภัยจากการเฉี่ยว ชน อันเนื่องมาจากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
6. ภัยเนื่องจากน้ำ เช่น ภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำจากท่อภายในบ้าน ภัยที่เกิดจากน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่ไม่รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือท่อประปาใต้ดินมีการแตก และรั่วไหล โดยการคุ้มครองข้างต้นจะมีการคุ้มครองตามทุนประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป 

นอกจากการคุ้มครองข้างต้นแล้ว ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดยังรวมถึงภัยธรรมชาติ (ทุกภัยธรรมชาติมีการคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี) ดังต่อไปนี้
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ หรือภัยที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
3. ภัยจากลูกเห็บ

อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกด้วย 

การทำประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดนั้นก็เสมือนเป็นการทำประกันทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหากมีภัยมา หรือเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด คุณก็จะได้รับความคุ้มครอง ทำให้เรื่องหนักๆ ที่คุณต้องเจอกลายเป็นเรื่องเบา และช่วยคลายภาระ รวมถึงความกังวลที่คุณต้องเจอไปได้เยอะเลยทีเดียว

 

ประกันภัยสำหรับที่อยุ่อาศัย "เมืองไทย อยู่ดีมีสุข"

จุดเด่นของแบบประกัน

 1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า / ระเบิด / ภัยจากอากาศยาน / ภัยจากยานพาหนะ / ภัยจากน้ำ / ภัยจากการจลาจล
  (คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
  ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ
 3. คุ้มครองน้ำท่วม
  (ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
 4. คุ้มครองการโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ
  (คุ้มครองทรัพย์สินตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
 5. ครอบคลุมค่าที่พักอาศัยชั่วคราว
  (ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด)

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

บ้านอยู่อาศัย และสถานที่ตั้งทรัพย์สิน

สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น (ต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น) นอกจากนี้บ้านอยู่อาศัยที่รับประกันอัคคีภัยได้ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้น

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

 1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจเลือกแผนประกันภัยทรัพย์สินบ้านและคอนโดด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

จะเที่ยวเมืองนอก หรือในประเทศก็เที่ยวได้แบบชิลล์ ๆ หมดกังวลเมื่อเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่าย 

ประกันการเดินทางแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ? โดยเมืองไทย ประกันภัย

Happy Trip แผนรายเดี่ยว

ประกันภัยที่ทำให้คุณเที่ยวได้อย่างอิสระแบบสบายใจ เจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเอง คุ้มครองตลอดทริปด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 5 ล้านบาท แถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงถึงแม้จะอยู่ต่างแดน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท แต่ถ้ากลับถึงไทยแล้วยังไม่สบายก็ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

HappyTrip แผนรายครอบครัว

ปลอดภัยกันทั้งครอบครัวด้วยประกันภัยการเดินทาง HappyTrip สำหรับครอบครัว เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 496 บาทต่อกรมธรรม์ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถซื้อเพียงแค่ 1 กรมธรรม์แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 4 คน จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ได้ หรือจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมทริปก็ได้ เที่ยวได้อย่างสบายใจเพราะไม่ต้องสำรองจ่ายเอง และให้ทุนประกันภัยสูงสุดมากถึง 3 ล้านบาท พร้อมอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

HappyTrip แผนรายกลุ่ม

เดินทางเป็นกลุ่มเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะ HappyTrip แผนรายกลุ่มคุ้มครองมากถึง 6-20 ท่าน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 148 บาทต่อท่าน แถมเจ็บป่วยก็ไม่ต้องสำรองจ่ายหากต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงด้วยวงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท หรือหากพลาดเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า ก็คุ้มครองกันยกกลุ่มไปเลย

HappyMile ประกันเดินทางต่างประเทศตามโซน

จะเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตก็คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท อีกทั้งยังไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีต้องนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วโลก และหากต้องมีการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินก็มีวงเงินสูงสุดมากถึง 30 ล้านบาท หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านก็ขอเงินคืนได้ทันที โดยมีให้เลือกด้วยกัน 3 ประเภท (สามารถใช้ขอวีซ่าได้ทั้งหมด) ได้แก่ Lite Plan, Smart Plan และ Extra Plan

ประกันการเดินทางในประเทศ

เที่ยวในประเทศแบบปลอดภัยด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 87.74 บาท และคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาทกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อีกทั้งยังประกันค่ารักษาพยาบาล และชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุดถึง 100,000 บาท

ไม่ว่าคุณจะเดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศการทำประกันการเดินทางนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอุบัติสามารถเกิดขึ้นได้กับเราตลอดเวลา โดยเฉพาะหากเราต้องมีการเดินทางร่วมด้วยแล้ว โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็จะยิ่งมีมากขึ้น การทำประกันจึงช่วยให้คุณอุ่นใจ เที่ยวได้อย่างไร้กังวล และถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สนใจเลือกแผนประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

รับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

คุณเชน ศรีวิภาพงศ์

แอดไลน์คลิก : @hubinsure

โทรศัพท์ : 094-652-6555

ศูนย์บริการ : คลิกดูแผนที่

เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 6404005001

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6401025037