B1
dh
9920
md
S

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ

สนใจเลือกแผนประกันสุขภาพด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

ดี เฮลท์ (D Health)

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์

จุดเด่น

D Health ทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง

 • กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง

 • ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

 • ดีที่เลือกได้เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อครั้ง

 • ดีที่ได้เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลง

อีลิท เฮลท์ (Elite health)

ความคุ้มครองสุขภาพเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ Elite health คุ้มครองอะไรบ้าง?

จุดเด่น

 • คุ้มครองผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาทางจิตเวช เป็นต้น(ค่ารักษาทางจิตเวช กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองแบบฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยนอก ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง  ค่าเคมีบำบัด ค่าล้างไต เป็นต้น(ค่ากายภาพบำบัด กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยายาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ทั้งค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา การคลอดบุตรรวมถึงแพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • รับผลประโยชน์สูงสุด รับผลประโยชน์กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อปี (กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4)
 • คุ้มครองแ 24 ชั่วโมงทั่วโลก  ให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ประเทศไทย ทวีปเอเชียทั่วโลกยกเว้นอเมริกา และทั่วโลก

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

จุดเด่น

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย

 • เหมาครอบคลุม ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด
 • เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(1)
 • เหมาจัดเต็ม รับเพิ่มค่าห้องไม่นับรวมในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาทต่อวัน(2) ค่าห้อง ICU เพิ่มอีกเป็น 2 เท่า
 • เหมาถูกใจ เบี้ยประกันภัยไม่แพง เริ่มต้นหลักร้อยต่อเดือน(3)
 • เหมาคุ้มค่า เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการ เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส

จุดเด่น

 • จ่ายค่ารักษาส่วนเกินเติมเต็มวงเงินส่วนที่ขาดด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส 
 • จ่ายส่วนเกินให้...ในส่วนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู่
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 400,000 บาท *
 • จ่ายให้อีกสำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันสูงถึง 8,000 บาท ** ต่อวัน
 • กลุ่มอาชีพ 1,2 และ 3 ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 ถึง 70 ปี และ(ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี)

โครงการ ดี คิดส์ (D Kids Campaign)

เรื่องสุขภาพของลูกน้อย คือสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงมากที่สุด

จุดเด่น

 • เก็ทง่าย ช่วยจ่ายส่วนเกิน ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อครั้ง
 • เก็ทง่าย คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี
 • เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

เตรียมพร้อมรับมือ กับโรคร้ายได้ทุกระยะ

จุดเด่น

ดูแลครอบคลุม เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย

 • คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง รวมสูงสุดถึง 100 %
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมสูงสุดถึง 100 %
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หากเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10 % และผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10 %
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี

สนใจเลือกแผนประกันโรคร้ายแรงด้วยตัวเองคลิกที่นี้

คุ้มครองโรคเบาหวาน

เรื่องเบาหวาน...ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็เบาใจกว่า

จุดเด่น

เบาหวาน เบาใจ ระยะไหนก็พร้อมดูแล

 • คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%
 • รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า
 • รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน
 • รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 - 60 ปี

คุ้มครองโรคมะเร็ง

คุ้มครอง ครอบคลุม ทั้งในระยะก่อนลุกลาม และระยะลุกลาม

จุดเด่น

คลายกังวล กับค่ารักษาพยาบาลมะเร็งร้าย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 • รับความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน
 • รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ เริ่มต้นเพียงปีละ 265 บาท
 • ทำได้ตั้งแต่ 18 - 60 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

สนใจเลือกแผนประกันอุบัติเหตุด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

สนใจเลือกแผนประกันกลุ่มด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

แผนความคุ้มครองหลัก(ประกันชีวิต)

สนใจเลือกแผนความคุ้มครองหลักด้วยตัวเองคลิกที่นี้

 

สนใจแผนประกัน รับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

คุณเชน ศรีวิภาพงศ์

แอดไลน์คลิก : @hubinsure

โทรศัพท์ : 094-652-6555

ศูนย์บริการ : คลิกดูแผนที่

✔เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป 118604

✔เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 6401025037

✔เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 6404005001